Stavba roka

Spoločnosť ANEKO SK, a.s. je veľmi hrdá, že mohla svojimi výrobkami prispieť k realizácii stavby pre SEMECS s.r.o. Vráble.

Nová moderná administratívna budova výrobného závodu SEMECS s.r.o., ktorá sa hrdí nadštandardným architektonickým riešením a spolu s výrobnou halou spĺňajú všetky európske štandardy pre elektrotechnickú výrobu, získala Cenu vyhlasovateľov súťaže.

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

stavba roka 2013

Spoločnosť ANEKO SK s.r.o. bola jedným zo subdodávateľov hlavného zhotoviteľa stavby ViOn a.s. Veľmi nás teší, že sme boli súčasťou výstavby tejto ocenenej a z vizuálnej stránky veľmi zaujímavej stavby, ktorá spĺňa náročné požiadavky na vysoký stupeň architektúry stvárnenia a reprezentácie.

Stavba roka

Prestížna verejná prezentačná celoštátna súťaž Stavba roka, ktorú vyhlasuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia už od roku 1995, sa vyhlasuje pre všetky stavebné diela - BUDOVY, INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb, t. j. autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. stavba roka 2013 Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Hlavné údaje o stavbe

SEMECS s.r.o., Vráble, Hlavná 1797

Autor architektonického riešenia: Hans Jansen
Projektant architektonickej časti: AIA s. r. o.
Projektant - statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Gálik
Stavebník: SEMECS, s. r. o.
Dozorná činnosť: Peter Bányi
Celkové investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Lehota výstavby: 08/2011 - 06/2012

Otváracie hodiny

Podniková predajňa:
08.00 - 17.00

Oddelenie expedície: 06.00 - 15.00
Víkend: zatvorené

všetky kontakty

Výroba ANEKO A.S.

  • ANEKO A.S.
    Zlaté Moravce
    Bernolákova 57
  • Výroba ANEKO A.S.

HOME Novinky